IzrinaBayu Enterprise

Maklumat Perhubungan
NO. 11, KOMPLEKS PERNIAGAAN PELADANG, JALAN KULIM, Bukit Mertajam, Pulau Pinang 14000
Maklumat Perniagaan
Nama Pemilik
Zurina Ismail)
Tarikh Perniagaan Ditubuhkan
No Pendaftaran Perniagaan
PG0252658-H