Yellow Mansion Restaurat

Maklumat Perhubungan
Maklumat Perniagaan
Nama Pemilik
Mohd Firdaus Bin Janal
Tarikh Perniagaan Ditubuhkan
No Pendaftaran Perniagaan
MA0125195-T
Waktu Operasi
Monday
8:00 am - 6:00 pm
Tuesday
8:00 am - 6:00 pm
Wednesday
8:00 am - 6:00 pm
Thursday
8:00 am - 6:00 pm
Friday
8:00 am - 6:00 pm
Saturday
6:00 am - 6:00 pm
Sunday
8:00 am - 6:00 pm
Maklumat Perniagaan Anda

Restaurant